درحال بارگزاری ...

سرن (CERN) و آشکارسازی ذرات بنیادی

مبحث اول : آنچه در سرن می گذرد و نحوه پیوستن و مشارکت ایران (( مدرس : دکتر سعید پاک طینت ))

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

مبحث دوم : مقدمه ای بر فیزیک ذرات بنیادی مدرس : دکتر نوید عباسی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

مبحث سوم :ابزارهاي فیزیک ذرات آزمایشگاهی: آشنایی با فیزیک و کاربرد شتابگرها ((مدرس : دکتر معصومه یارمحمدي سطري ))

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

مبحث چهارم : مقدمات آموزشی در باره آشکارسازها ((مدرس : دکتر سید محسن اعتصامی ))

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

مبحث پنجم : آشنایی با مقدمات داده ها سرن ((مدرس : دکتر علی فهیم ))

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

با نظرات خود مارو در بهبود مطالب سایت همراهی کنید .

با تشکر
مدیر سایت

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • محسن ابراهیمی

پاسخ دهید