درحال بارگزاری ...

اتم جعبه ای برای الکترون ها

در آزمایشگاه : شیمی کوانتومی

در آزمایشگاه : شیمی کوانتومی

مکانیک کوانتومی ، هسته شیمی مدرن است .

در واقع ، پیوند های شیمیایی بین اتم ها توسط قوانین کوانتومی اداره می شود . برای مثال : اشتراک گذاری الکترون ها
درک این پیوند ها ، محققان را قادر به ساخت مولکول های جدید و حتی موادی با خواص مفید می سازد . برای مثال : پلاستیک ، منسوجات ، پودر لباس شویی ، قطعات الکترونیکی ، دارو ، باتری و ...

منبع :

Atoms

اتم جعبه ای برای الکترون ها

اتم از یک هسته بسیار کوچک و الکترون هایی که به دور آن می گردن تشکیل شده است .

اما گردش الکترون ها شبیه گردش سیارات به دور خورشید نیست . بلکه ، همانند امواج کوانتومی به دام افتاده در چاه پتانسیل رفتار می کنند و اشکال مشخصی به خود می گیرند که به آن ها اوربیتال گفته می شود . به لطف این الکترون ها ، اتم ها به یکدیگر می پیوندند و مولکول ها و مواد توده ای را شکل میدهند .
خواص مواد و شیمی مدرن از شکل الکترون ها و پیوند بین اتم ها سرچشمه می گیرند .
0

پاسخ دهید