درحال بارگزاری ...

برگزیدگان المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو و مسابقه ملی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار گرفتند

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو و مسابقه نانو و بنیاد ملی نخبگان

با پیگیری مدرسان فناوری نانو و گروه ترویج ستاد نانو و همینطور آموزش و پرورش , بالاخره برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو و مسابقه ملی نانو مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار گرفتند.

قبل از این خبر برگزاری مسابقه ملی نانو و المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو , به طور شایسته مورد توجه قرار نمی گرفت. ولی با این حال مدرسان فناوری نانو با حمایت ستاد نانو به فعالیت ترویجی خود ادامه می دادند. از این پس جدای از حمایت مادی و معنوی این دو آزمون توسط ستاد نانو که هدف اصلی آن ها ترویج علوم و فناوری نانو است, بنیاد ملی نخبگان به شرکت کنندگان این آزمون ها این نوید را داد که برتری در این آزمون ها در سوابق علمی آن ها موثر خواهد بود.

منبع خبر :

رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان

0

پاسخ دهید