درحال بارگزاری ...

تفاوت کوانتومی فلزات و عایق ها

در آزمایشگاه: ابررساناها : فلزات فوق العاده !

در آزمایشگاه: ابررساناها : فلزات فوق العاده !

بعضی از فلزات در دماهای بسیار پایین، جریان الکتریکی را خیلی خوب عبور می دهند . بدون مقاومت! بدون حرارت! به این فلزات ابررسانا می گویند. حتی بیشتر تعجب می کنید اگر بدانید که آهنربا در مجاورت ابررساناها می تواند روی هوا شناور بماند. ما درک خوبی از ابررساناها داریم: الکترون ها در یک فلز در دمای های خیلی پایین یک موج عظیم کوانتومی را تشکیل می دهند. اما یک معمای بزرگ وجود دارد: این خاصیت رو در بعضی از مواد سرامیکی در دماهای غیرمعمول بالا نیز مشاهده می کنیم.

کاربرد عملی: استفاده از فناوری لیزر برای ساخت اینترنت پرسرعت

کاربرد عملی: کامپیوتر ها و مکانیک کوانتومی

اختراع کامپیوترهای کوانتومی منجر به توسعه خارق العاده کامپیوترها شد. محققان موفق شده اند الکترون های رسانا را از راه افزودن اتم های منتخب به خاطر خواص کوانتومی شان درون نارساناها قرار دهند. آنها دستگاه های جدیدی را توسعه دادند که خواص الکتریکی آنها انقلابی در صنعت الکترونیک بوجود آورده است. مانند: ترانزیستورها، دیودهای لیزری، LEDها و حافظه فلش

منبع :

Metal

تفاوت کوانتومی فلزات و عایق ها

در فلزات و عایق ها، الکترون ها شبیه امواج کوانتومی بدام افتاده در جعبه (چاه پتانسیل) رفتار می کنند.

انتقال انرژی به الکترون ها در فلزات، بعضی از آنها را قادر می سازد تا آزادانه حرکت کنند و جریان الکتریکی را حمل کنند. اگر الکترون های مشابه را در نارساناها در نظر بگیرید، هیچ یک از آنها انرژی کافی برای انتقال جریان الکتریکی را ندارند. به لطف همین تفاوت های ظریف، محققان موادی را طرحی کرده اند که در هسته پردازشگرهای الکترونیکی جدید قرار دارند.

0

2 دیدگاه در “تفاوت کوانتومی فلزات و عایق ها

پاسخ دهید