درحال بارگزاری ...

دوگانگی موج ذره

در آزمایشگاه : استفاده از الکترون ها برای مشاهده مواد

در آزمایشگاه : استفاده از الکترون ها برای مشاهده مواد

برای غلبه بر محدودیت های میکروسکوپ نوری ، فیزیکدانان از مکانیک کوانتومی استفاده کردند .

از آنجا که الکترون ها مانند نور موجی هستند ، چرا آن ها را به اشیا نتابانیم ؟ این همان چیزی است که در داخل میکروسکوپ الکترونی نهفته است . این میکروسکوپ یکی از محبوب ترین میکروسکوپ ها در میان فیزیکدانانی که می خواهند اتم ها و مولکول ها را مشاهده کنند یا زیست شناسانی که می خواهند میکروب ها و ویروس ها را مشاهده کنند ، است .

کاربرد عملی : مکانیک کوانتومی و صفحه نمایش CCD

کاربرد عملی : مکانیک کوانتومی و صفحه نمایش CCD

تمام دوربین های دیجیتالی که با حسگر CCD ساخته شده اند از مکانیک کوانتوم بهره می برند .

نور از فوتون ساخته شده است که خاصیت دوگانگی موج ذره ای دارد. زمانی که نور به حسگر CCD برخورد می کند ، هر فوتون ( اگر انرژی کافی داشته باشد ) یک الکترون را می کند . این الکترون ها شناسایی و در نتیجه تبدیل به تصویر دیجیتال می شوند . این فناوری ما را قادر به توسعه دوربین های فوق العاده حساس می سازد .

منبع :

duality

دوگانگی موج ذره

هر شئ کوانتومی ، هم ماهیت ذره ای مثل توپ تنیس و هم ماهیت موجی مثل امواج دریا دارد .

تصور کنید یک توپ تنیس هم زمان در چند مکان حضور دارد اما وقتی شما می خواهید موقعیت آنها را با وسایل اندازه گیری تعیین کنید ناگهان به یک نقطه کاهش می یابد . این به معنای آن است که الکترون ها ، اتم ها ، مولکول ها و حتی فوتون ( ذرات نور ) هم زمان ذره ای و موجی هستند . این خاصیت اساس جهان کوانتوم است .

0

پاسخ دهید