درحال بارگزاری ...

فلزات و عایق ها تفاوت کوانتومی

در آزمایشگاه: ابررساناها : فلزات فوق العاده !

در آزمایشگاه: ابررساناها : فلزات فوق العاده !

بعضی از فلزات در دماهای بسیار پایین، جریان الکتریکی خیلی خوبی دارند. بدون مقاومت! بدون حرارت! این ابررسانایی است. حتی بیشتر جای تعجب داره که بدانید اگر آهنربا در مجاورت ابررساناها قرار بگیرند می توانند روی هوا شناور بمانند. ما درک خوبی از ابررساناها داریم: الکترون ها در یک فلز در دمای های خیلی پایین یک موج عظیم کوانتومی را تشکیل می دهند. اما یک معمای بزرگ وجود دارد: این خاصیت رو در بعضی از مواد سرامیکی در دماهای غیرمعمول بالا نیز مشاهده می کنیم.

کاربرد عملی: استفاده از فناوری لیزر برای ساخت اینترنت پرسرعت

کاربرد عملی: کامپیوتر ها و مکانیک کوانتومی

اختراع کامپیوترهای کوانتومی منجر به توسعه خارق العاده کامپیوترها شد. محققان موفق شده اند الکترون های رسانا را از راه افزودن اتم های منتخب به خاطر خواص کوانتومی شان درون نارساناها قرار دهند. آنها دستگاه های جدیدی را توسعه دادند که خواص الکتریکی آنها انقلابی در صنعت الکترونیک بوجود آورده است. مانند: ترانزیستورها، دیودهای لیزری، LEDها و حافظه فلش

منبع :

Metal

فلزات و عایق ها : تفاوت کوانتومی

در فلزات و عایق ها، الکترون ها شبیه امواج کوانتومی بدام افتاده در جعبه (چاه پتانسیل) رفتار می کنند.

انباشتن الکترون ها در فلزات، بعضی از آنها را قادر می سازد تا آزادانه حرکت کنند و جریان الکتریکی را منتقل کنند. الکترون های مشابه را در نارساناها در نظر بگیرید، هیچ یک از آنها انرژی کافی برای انتقال جریان الکتریکی را ندارند. به لطف همین تفاوت های ظریف، محققان مواد اصلاح شده را که در هسته الکترونیک جدید قرار دارند را طراحی کرده اند.

0

پاسخ دهید