درحال بارگزاری ...

فناوری لیزر

در آزمایشگاه: استفاده از فناوری لیزر برای به دام انداختن اتمها

در آزمایشگاه: استفاده از فناوری لیزر برای به دام انداختن اتمها

در آزمایشگاه ها، فیزیکدانان موفق به ثابت کردن اتمهای یک گاز برای مشاهده خواص آنها شدند. برای انجام این کار ، آنها از پرتو لیزر که بسیار دقیق تنظیم شده اند، برای کاهش سرعت اتمها استفاده می کردند. هنگامی که اتمها ثابت شوند پژوهشگران شکل گیری یک موج کوانتومی عظیم به نام چگالی بوز - انیشتین را مشاهده می کنند. این موج دارای خواص شگفت انگیزی است. درحال حاضر دانشمندان متعددی روی این موج کار می کنند.

کاربرد عملی: استفاده از فناوری لیزر برای ساخت اینترنت پرسرعت

کاربرد عملی: استفاده از فناوری لیزر برای ساخت اینترنت پرسرعت

شبکه های اینترنت پرسرعت از فیبرهای نوری برای انتقال اطلاعات استفاده می کنند. برای این کار، اطلاعاتی که نیاز به انتقال است را به وسیله ی دیودهای لیزر (که یک نوع کوچک لیزر ساخته شده از نیمه هادی ها هستند.) به صورت کد شده توسط فلاش های کوچک نور منتشر می کنند. شما به لطف این دیودها به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید.

منبع :

Laser

فناوری لیزر

فناوری لیزر، اختراع فیزیکدانان است. فناوری لیزر از خواص کوانتومی اتمها برای انتشار نوع خاصی از نور استفاده می کند. این نور فوق العاده، که جهتدار و تک رنگ است، از ذرات نور یا همان فوتون ها ساخته شده است. این فوتون ها یکسان و برهم منطبق هستند.

فناروی لیزر در پزشکی، در صنعت، در دستگاهای DVD و فیبر نوری شبکه های اینترنت استفاده می شود. برای مثال: محققان در آزمایشگاه ها با دستکاری لیزرها، اتمها را کنترل می کنند.

0

پاسخ دهید