درحال بارگزاری ...

میکروسکوپ نیروی اتمی Atomice Force Microscope

کاربرد آزمایشگاهی: میکروسکوپ نیروی اتمی برای مشاهده نانو ساختار

کاربرد آزمایشگاهی:میکروسکوپ نیروی اتمی AFM برای مشاهده نانو ساختار

J. Chatin, Phototheque CNRS

منبع :

ATOMIC FORCE MICROSCOPE AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM، امکان اندازه‌گیری توپوگرافی (ویژگی های سطح ) مواد مختلف را با قدرت تفکیک اتمی فراهم می‌کند.

نوک سوزن در انتهای کانتیلیور در نزدیکی سطح ماده قرار می گیرد. اتمهای سطح ماده به کانتیلیور نیرو وارد می کنند که باعث خم شدن آن می شود. در نتیجه با اندازه گیری میزان انحراف کانتیلیور، میتوانیم تصاویر توپوگرافی و اطلاعاتی از خواص مکانیکی و الاستیکی مواد بدست آوریم.

0

پاسخ دهید