درحال بارگزاری ...

کوانتوم یک جهان گسسته

در آزمایشگاه : جعبه های الکترونی

در آزمایشگاه : جعبه های الکترونی

در اتاق تمیز آزمایشگاه های ما ، فیزیکدانان با استفاده از میکروسکوپ های جدید قادر به حکاکی در حد یک میلیاردیم متر شده اند . به عنوان مثال آنها جعبه ی نانویی به پهنای چند اتم را به منظور به دام انداختن الکترون ها طراحی کردند . آنها با استفاه از این جعبه ها به مطالعه مواد در ابعاد نانومتری می پردازند . همچنین رنگ ، خواص الکتریکی و مغناطیسی مواد را کنترل می کنند .

کاربرد عملی : مکانیک کوانتومی و صفحه نمایش

کاربرد عملی : سنگ های گران بهای کوانتومی

ما می توانیم انرژی کوانتومی را در زندگی روزمره ببینیم .مثالا رنگ سنگ های گران بها . بنابر این ، یاقوت ها چون دارای تعداد کمی از اتم های کروم هستند که سطوح انرژی آن ها گسسته است ، رنگ قرمز دارند . پس از هر سمت که به آن ها نگاه کنیم نور قرمز را منعکس می کنند . به لطف فیزیکدانان ماهر که این سطوح را دستکاری کرده اند ، ما الان لیزر و LED داریم .

منبع :

Quantization

کوانتوم یک جهان گسسته

در جهان کوانتومی ذرات انرژی مشخصی دارند . فرض کنید یک ماشین فقط با سرعت مشخصی حرکت می کند . مثلا از ۳۰ km/h مستقیماَ به ۵۰ km/h شتاب بگیرد . چرا ؟

چون ذرات ، موج اند و هر شکلی را نمی پذیرند و برای هر شکل یک انرژی خاصی وجود دارد . این سطوح انرژی به ما کمک می کنند تا ساختار اتم را بفهمیم و دستگاه هایی با فناوری جدید بسازیم .

0

پاسخ دهید