درحال بارگزاری ...

گرافن و مخروط دیراک

در آزمایشگاه: مطالعات روی گرافن

در آزمایشگاه: مطالعات روی گرافن

یک دانشمند ساختار گرافن را با توجه به کاربرد های آن مطالعه می‌کند ، اما بطور بنیادی نیز ان را بررسی میکند تا رفتار کوانتومی آن را درک کند. به طور خاص، مخروط های دیراک که فیزیک الکترون ها را کنترل می کنند، یک موضوع پژوهشی بسیار غنی در دیگر ترکیبات کشف شده در سال های اخیر است. تحقیقات روی این ماده به این ترتیب شامل تکنیک های ساخت فناوری نانو و تکنیک های اندازه گیری و مفاهیم خاص برای فیزیک مزوسکوپی (مابین میکروسکوپی و ماکروسکوپی) و کوانتوم است.

منبع :

Graphene

گرافن و مخروط دیراک

گرافن (Graphene) ماده ای مصنوعی از کربن است. که خواص فوق‌العاده‌ای دارد و از یک لایه اتم ساخته شده است.

گرافن بدلیل اینکه ضخامتی به اندازه اتم دارد ،جزو باریکترین مواد شناخته شده میشود. همچنین خواص فیزیکی غیرعادی نیز از خود نشان میدهد. این ماده نه رسانا است و نه کاملا نارسانا. رفتار الکترون های آن توسط آنچه که فیزیکدانان "مخروط های دیراک" میگویند مشخص میشود. با توجه به رفتار نسبی گرایی انرژی، مشابه نور است. علاوه بر این، میتوانیم تعداد و ماهیت آن الکترون‌ها را به لطف ولتاژ الکتریکی اعمال شده از طریق شبکه کنترل کنیم. این امر احتمالا کاربرد زیادی در الکترونیک در سطح نانومتری دارد.

0

پاسخ دهید