درحال بارگزاری ...

سرن (CERN) و آشکارسازی ذرات بنیادی

SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS News Workshop 1st Introductory Workshop about CERN for High School Physics Teachers April 27-28, 2016 مبحث پنجم : آشنایی با مقدمات داده ها سرن ((مدرس : دکتر علی فهیم )) قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم با نظرات خود مارو در بهبود مطالب سایت همراهی کنید . با […]

ابعاد اتم و پدیده های کوانتومی

فیلم های آموزشی از دنیای نانومتری و ابعاد اتم برای درک بهتر پدیده های کوانتومی دوگانگی موج – ذره اثر تونلی کوانتومی و میکروسکوپ تونلی روبشی رسانا (فلزات) و نارسانا (عایق) اسپین-آزمایش استرن و گرلاخ عملکرد لیزر کوانتیزه در فیزیک کوانتومی اتم ؛ اوربیتال و جدول تناوبی گرافن و مخروط دیراک با نظرات خود مارو […]