درحال بارگزاری ...

میکروسکوپ الکترونی روبشی Scanning Electron Microscope

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM میکروسکوپ الکترونی روشی SEM امکان گرفتن تصاویر زیادی از سطح نمونه‌های ضخیم و تجزیه و تحلیل ترکیب آنها را فراهم میکند. یک پرتو الکترون بر سطح نمونه متمرکز میشود که پس از برخورد به سطح نمونه ، الکترون‌ها و اشعه ایکس از سطح بیرون می آیند. شناسایی الکترون های ثانویه به […]

میکروسکوپ تونلی روبشی Scanning Tunneling Microscope

میکروسکوپ تونلی روبشی STM میکروسکوپ تونلی روبشی STM امکان اندازه‌گیری توپوگرافی رساناها، موقعیت اتم های آنها و خصوصیات الکترون در فلز را فراهم می‌کند. یک سوزن نوک تیز رسانا در نزدیکی سطح نمونه رسانا قرار میگیرد. ولتاژ اعمال شده بین سوزن و سطح جریان تونلی ایجاد می‌کند. با تغییر موقعیت سوزن یا تغییر ولتاژ، می‌توان […]

میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope

کاربرد آزمایشگاهی: استفاده میکروسکوپ الکترونی عبوری برای مطالعه نمونه های بیولوژیکی B. Rajau, Photothèque CNRS منبع : TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE TEM میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM میکروسکوپ الکترونی عبوری TEMبه اجازه میدهد تصاویر بزرگی از نمونه‌های بسیار نازک به دست آوریم و ترکیبات آنها را تجزیه و تحلیل کنیم. یک پرتو الکترونی پرانرژی به سمت نمونه […]

گرافن و مخروط دیراک

در آزمایشگاه: مطالعات روی گرافن یک دانشمند ساختار گرافن را با توجه به کاربرد های آن مطالعه می‌کند ، اما بطور بنیادی نیز ان را بررسی میکند تا رفتار کوانتومی آن را درک کند. به طور خاص، مخروط های دیراک که فیزیک الکترون ها را کنترل می کنند، یک موضوع پژوهشی بسیار غنی در دیگر […]

میکروسکوپ فلورسانس هم کانون confocal fluorescence microscopy

در آزمایشگاه: درحال استفاده از یک میکروسکوپ فلورسانس هم کانون (H. Raguet، Phototheque CNRS ) منبع : FLUORESCENT AND CONFOCAL میکروسکوپ فلوروسانس هم کانون (confocal fluorescence microscopy) میکروسکوپ فلورسانس امکان حضور و مکان یابی مولکول های فلورسنت در نمونه را فراهم می‌کند. میکروسکوپ هم کانون یک میکروسکوپ فلورسانس خاص است که امکان بدست آوردن تصاویر […]

میکروسکوپ نیروی اتمی Atomice Force Microscope

کاربرد آزمایشگاهی: میکروسکوپ نیروی اتمی برای مشاهده نانو ساختار J. Chatin, Phototheque CNRS منبع : ATOMIC FORCE MICROSCOPE AFM میکروسکوپ نیروی اتمی AFM میکروسکوپ نیروی اتمی AFM، امکان اندازه‌گیری توپوگرافی (ویژگی های سطح ) مواد مختلف را با قدرت تفکیک اتمی فراهم می‌کند. نوک سوزن در انتهای کانتیلیور در نزدیکی سطح ماده قرار می گیرد. […]

تفاوت کوانتومی فلزات و عایق ها

در آزمایشگاه: ابررساناها : فلزات فوق العاده ! بعضی از فلزات در دماهای بسیار پایین، جریان الکتریکی را خیلی خوب عبور می دهند . بدون مقاومت! بدون حرارت! به این فلزات ابررسانا می گویند. حتی بیشتر تعجب می کنید اگر بدانید که آهنربا در مجاورت ابررساناها می تواند روی هوا شناور بماند. ما درک خوبی […]

پدیده تونل زنی

پدیده تونل زنی گاهی اوقات ذرات کوانتومی می توانند از دیوارها عبور کنند، انگار برای آنها یک تونل نامرئی روی دیوار باز می شود. تصور کنید یک الکترون را به سمت دیوار پرتاب می کنید. اگر دیوار ضخیم باشد، الکترون برمی گردد که به نظر طبیعی است. اما الکترون یک ذره کوانتومی است و به […]

فناوری لیزر

در آزمایشگاه: استفاده از فناوری لیزر برای به دام انداختن اتمها در آزمایشگاه ها، فیزیکدانان موفق به ثابت کردن اتمهای یک گاز برای مشاهده خواص آنها شدند. برای انجام این کار ، آنها از پرتو لیزر که بسیار دقیق تنظیم شده اند، برای کاهش سرعت اتمها استفاده می کردند. هنگامی که اتمها ثابت شوند پژوهشگران […]

اسپین یک آهنربای کوانتومی

در آزمایشگاه : اسپینترونیک : آینده الکترونیک ؟ الکترونیک در حال حاضر متکی بر بار الکتریکی است. فیزیکدانان بتازگی راهی برای دستکاری اسپین الکترون پیدا کردند. که به تولد اسپینترونیک منجر شد. به وسیله هدهای خواندن مقاومت مغناطیسی عظیم برای قطعات الکترونیکی جدید، اسپینترونیک ممکن است رایانه های ما را متحول سازد. دانشمندان با ادغام […]