درحال بارگزاری ...

سرن (CERN) و آشکارسازی ذرات بنیادی

SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS News Workshop 1st Introductory Workshop about CERN for High School Physics Teachers April 27-28, 2016 مبحث پنجم : آشنایی با مقدمات داده ها سرن ((مدرس : دکتر علی فهیم )) قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم با نظرات خود مارو در بهبود مطالب سایت همراهی کنید . با […]